2022, Vol.45 No.6  Publication date:25 November 2022
Previous Issue |

CONTENT

DRILLING TECHNOLOGY

PRODUCTION TECHNOLOGY

DRILLING & PRODUCTION EQUIPMENT

OILFIELD CHEMISTRY

ON SITE

More >
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All
Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
Abstract46126)      PDF (1307KB)(47067)      
2013, 36 (6): 57-59.
Abstract1341)      PDF (269KB)(2594)      
2010, 33 (2): 1-4.
ZENG De-Zhi, YANG Bin, SUN Yong-Xing, ZHU Da-Jiang, SHI Tai-He, LIN Yuan-Hua
Abstract1335)      PDF (146KB)(2085)      
2010, 33 (6): 78-79.
LI Gong-Yu- , Wang-Hua-Ping- , Zhang-De-Jun- , Tan- Bin- , Chen-Guang-Bi- , Zhao-Si-Jun
Abstract1243)      PDF (308KB)(2354)      
2012, 35 (1): 1-2.
YANG Ming-He, XIA Hong-南, QU Sheng-Yuan, ZHU Zhong-Xi, JIANG Hong-Wei
Abstract1220)      PDF (234KB)(2424)      
2010, 33 (3): 12-14.
TIAN Lan
Abstract1205)      PDF (225KB)(2829)      
2010, 33 (2): 31-33.
XIANG Xue-Lin, ZHU Li-Hua, DAN Su-Hua, Sheng-Yong, ZHAO Li
Abstract1205)      PDF (342KB)(2539)      
2009, 32 (1): 27-30.
YAN Tie, ZHANG Feng-Min, LIU Wei-Kai, ZOU Ye, BI Xue-Liang
Abstract1189)           
2011, 1 (1): 2-2.
WANG Xiao-Shi, SUN Jun, ZHOU Hua-An, YANG Lan-Ping, ZENG Shao-Qing
Abstract1184)           
2011, 1 (1): 6-6.
LIU Wei, LIU Bo, LI Qian, ZOU Qiang, GAO Lin, BAI Jing, YU Sheng
Abstract1182)           
2011, 1 (1): 3-3.
Abstract1181)      PDF (237KB)(2189)      
2010, 33 (1): 1-3.
SUN Chang-Jian- , ZHANG Ren-De- , QI Lin- , LIU Wei- , LIU Qing- , PENG Yuan
Abstract1181)      PDF (239KB)(2269)      
2010, 33 (2): 15-16,23.
HAN Ji-Yong, WANG Rui, DAN Lian-Yu, WANG Li-Xin
Abstract1174)      PDF (200KB)(2036)      
2010, 33 (2): 5-7.
GAO Hong-Yi, HOU Tian-Jiang, WU Ying-Chuan
Abstract1172)      PDF (252KB)(2456)      
2009, 32 (5): 25-27.
LEI Zong-Ming, GUO Qing, LONG Xiang
Abstract1167)      PDF (242KB)(2090)      
2010, 33 (2): 34-37.
GU Zhan-Yu, YANG Zhi-Bin- , WANG Xi-Yong- , HU Yong-Zhang- , LI Yong, DENG Ming-Jie
Abstract1152)      PDF (328KB)(2185)      
2010, 33 (1): 20-22.
YANG Jin-Rong, MA Xi-Ping
Abstract1151)      PDF (239KB)(1988)      
2010, 33 (2): 101-104.
HE Yin-Da- , QIN De-You, Ling-Tao- , LI Xu, Yi-Fei- , HE Jian-Feng
Abstract1146)      PDF (306KB)(2276)      
2010, 33 (3): 36-39.
YU Fu-Chun
Abstract1145)      PDF (267KB)(2124)      
2009, 32 (3): 109-111.
SHI Pei-Qian, WANG Shan-Ju, HUANG Gui-Chun, ZHENG De-Rong, Zhang-He-Ping, YANG Jian, YANG Jian-Jun
Abstract1137)      PDF (363KB)(1996)      
2010, 33 (1): 96-99.
Published in last 1 year | In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

All
Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
Abstract46126)      PDF (1307KB)(47067)      
2013, 36 (6): 57-59.
LIU Ji-Lin, QIN Chuan, DUAN Yong-Gang, SU Kan-Hua, GUO Xiao-Le, CHEN Jun-Bin
Abstract515)      PDF (1195KB)(21434)      
2015, 38 (4): 51-54.
LIU Hong, HUANG Zhen, WANG Feng, FAN Xing-Liang, CAI Yuan, WANG Rui, ZHONG Yu-Shi, DENG Li-Ping
Abstract905)      PDF (314KB)(12599)      
2009, 32 (2): 47-50.
WEI Chao-南, Chen-Guo-Ming
Abstract870)      PDF (699KB)(6362)      
2012, 35 (5): 19-.
ZUO Min
Abstract711)      PDF (612KB)(4348)      
2011, 34 (6): 105-108.
FANG Ren-Jie, Zhu-Wei-Bing
Abstract921)      PDF (407KB)(4298)      
2011, 34 (2): 60-63.
Abstract462)      PDF (1245KB)(4294)      
2013, 36 (1): 28-30.
ZHOU Xiang-Lin- , Zhang-Jin-Cheng- , Zhang-Dong-Qing
Abstract797)      PDF (370KB)(4131)      
2012, 35 (2): 15-.
WANG Lin, Ma-Jin-Liang, Su-Feng-Rui, Wang-Da-Li
Abstract953)      PDF (1562KB)(3947)      
2012, 35 (6): 48-.
YANG Fan, LU Gang, TAN Jing
Abstract863)      PDF (214KB)(3885)      
2008, 31 (增刊): 17-19.
Abstract825)      PDF (270KB)(3821)      
2007, 30 (3): 3-6.
SUN Hai-Fang- , Feng-Jing-Hai- , Zhu-Kuan-Liang- , Bai-Liang-Qing- , Yang- Bo, LI Zhi-Lin- , Xue-Qiu-Lai- , Tang-Guo-Jun- , Pang- Ping
Abstract792)      PDF (949KB)(3805)      
2012, 35 (3): 1-.
ZENG Hui-Ping
Abstract840)      PDF (1239KB)(3650)      
2012, 35 (6): 75-.
WANG Hua-Ping- , Zhang- Duo- , Zhang-De-Jun- , Tan- Bin- , Qiao-Kang-Ni- , Yu-Jiang-Qing
Abstract728)      PDF (417KB)(3535)      
2012, 35 (2): 9-11.
ZHANG Gui-Xian- , Wang-Li-Wei- , Jiang-Wei-Hua- , Wang- Lei- , Zhao-Xin-Gang
Abstract756)      PDF (456KB)(3513)      
2012, 35 (2): 63-.
LIU Yan-Sheng- , Zhao- Qing- , Jiang-Hong-Wei- , Zhang-Dong-Mei- , Zhou-Bo-Qi- , Tang-Chun-Jie
Abstract826)      PDF (348KB)(3457)      
2012, 35 (4): 38-.
HU Chang-Cui- , Zhang-Ming-You- , Zhang- Qin- , Shuang- Kai- , Yin-Hong-Dong
Abstract797)      PDF (386KB)(3451)      
2011, 34 (1): 48-51.
HAN Lie-Xiang- , Xiang-Xing-Hua- , Yan- Rong- , Du- Wei- , Xiong-Shou-Hui- , Du-Ji-Ming
Abstract660)      PDF (640KB)(3416)      
2012, 35 (2): 5-8.
ZHANG Hong-Jun, YANG Qi-Wei
Abstract675)      PDF (483KB)(3411)      
2010, 33 (5): 39-43.
 
Abstract357)      PDF (1347KB)(3301)      
 
2019, 42 (2): 128-130.    doi: 10.3969/J. ISSN.1006-768X.2019.02.36